it.kiss.pl
Archiwa konferencji z 2005 roku
dr Janusz Trawka

QUO VADIS SZKOŁO?

    Obyś żył w ciekawych czasach – to zdanie ma raczej wydźwięk negatywny. A my żyjemy w ciekawych czasach. Czasach, w których wszystko dookoła nas toczy się z niesamowitą prędkością, rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach i obejmuje obszary dotąd niepodejrzewane o możliwość zmian. To co niedawno było nierealnym pomysłem rodem z literatury lub filmów fantastycznych jest powszechnie dostępne i wręcz niezbędne do codziennego funkcjonowania. Granice wyobraźni podobnie jak i granice dostępności do wielu aspektów życia zaczęły się zacierać lub przemieszczać poza wyobrażenie przeciętnego człowieka.

    W tym wszystkim przyszłość nadchodzi milowymi krokami przynosząc co chwila coraz to nowe i zaskakujące rozwiązania i to na olbrzymią skalę. Nikt nie może być pewien tego co przyniesie jutro, nikt nie wyobraża sobie jakie jutro będzie. W tym wszystkim prym wodzi postęp techniczny, a takie sfery jak technologia informacyjna, komputery i informatyka co chwila przynoszą nowe niewyobrażalne rozwiązania.

    Informacja stanowi podstawowy czynnik komunikacji między ludźmi. Zasób informacji określa stan wiedzy jednostki. Ma wpływ na organizację i sprawność działania instytucji oraz sprawność działania w rozwiązywaniu problemów. Tempo życia wymusza automatyzację procesów wymiany informacji. Posługiwanie się informacją oraz rozbudowanie systemów komunikacji staje się sposobem na rozwiązywanie narastających problemów związanych z efektywnością procesu komunikacji.

    Technologia informacyjna wiąże ze sobą sprzęt komputerowy i informatykę z wymianą informacji, przez co proces samej komunikacji staje się szybszy. W technologii informacyjnej szerokie zastosowanie znajduje Internet. Aktualnie już ma niewątpliwy wpływ na naukę i biznes. Powszechne są sklepy internetowe, internetowe biura podróży, a wraz z narastającym rozwojem - wirtualny rynek i internetowa bankowość. Klienci zyskują czas, a firmy obniżają koszty i czynią swoje działanie coraz bardziej efektywnym i zyskownym.

    Rozwój systemów informacyjnych i telekomunikacyjnych to szybszy dostęp do informacji. Wymiana informacji miedzy szkołami, uczelniami, ośrodkami badawczymi i naukowcami sprzyja szybkiej aktualizacji stanu wiedzy.

    Szkoły i ich zadania nabierają coraz to nowego wymiaru. Koło historii przyspiesza i nikt nie może pozostać obojętny na zmiany.

    Jakie czynniki prowadzą do nowego spojrzenia na szkołę przyszłości. Po pierwsze edukacyjna rola elektronicznych środków komunikacji. To implikuje naukę korzystania z komputera i Internetu. Bardzo ważne jest zogniskowanie wysiłków na edukację rodziców, specjalnie tych, którzy niedawno nimi zostali. W zdrowym ciele zdrowy duch, a to wiąże się z poprawą opieki medycznej u małych dzieci tak aby można było zapobiec kłopotom z nauką. Dbałość o maluchy to także nowoczesne i ewoluujące nieustannie programy pobudzające wczesny rozwój dziecka wraz z likwidacją opóźnień w nauce. To nowe style uczenia się i indywidualizacja procesu kształcenia w stosunku do każdego ucznia. Istotności nabiera uczenie, jak się uczyć i jak myśleć. Określenie na nowo, czego powinna nauczać szkoła. Kształtowanie szacunku dla siebie oraz ćwiczenie umiejętności życiowych.

    W jakim świecie funkcjonować będzie szkoła? Jakie tendencje ukształtują naszą przyszłość. Nieuchronna wydaje się natychmiastowa komunikacja. To pociąga za sobą świat bez granic ekonomicznych i szereg etapów prowadzących do gospodarki ogólnoświatowej. Funkcjonuje już i rozwija się coraz dynamiczniej handel i nauka poprzez Internet. Rodzi się i rozwija nowe społeczeństwo usługowe. Wśród wszystkich typów usług pojawiają się także nowe sposoby wypoczynku. Następuje zmiana charakteru pracy i wzrost znaczenia kobiet. Nieuchronne wydaje się docenienie wspaniałych możliwości naszego mózgu. Proces nauki występuje nie tylko u ludzi młodych ale i u dorosłych, a szczególnego znaczenia nabiera u ludzi starszych, którzy ucząc się korzystania ze zdobyczy techniki w odmienny i współczesny sposób osiągają nowe umiejętności i zyskują nowy sposób na życie.

Kto nie wie i wie, że nie wie - tego naucz;
kto wie i nie wie, że wie - tego oświeć;
kto wie i wie, że wie - tego naśladuj!

    Doniosłym zadaniem szkoły i uczelni w czasach galopującej historii i przyspieszonych zmian jest nauczenie człowieka jak uczyć się samodzielnie.

    Ta trudna umiejętność wymaga „długiej motywacji do ustawicznego uczenia się, nawyku samodzielnego uczenia się nowych wiadomości. Godną uznania metodą jest rozwijanie ciekawości poznawczej w samodzielnym studiowaniu najnowszych zdobyczy wiedzy. Znacząco wzmocnione zostaje poczucie własnej wartości oparte o samodzielne osiągnięcia materialne i duchowe prowadzące nieraz do „uzależnienia intelektualnego” czyniącego zdobywanie wiedzy koniecznością nigdy nie zaspokojonej potrzeby.

    To wszystko bezapelacyjnie rozwiązuje technologia informacyjna. Wdrażana w szkole, w procesie nauczania dzieci, młodzieży oraz ludzi dorosłych i starszych. Indywidualizuje pracę zarazem pozwalając na zespołowe rozwiązywanie problemów i komunikowanie się ludzi pomiędzy sobą. Z uwagi na nieuchronność stosowania oraz wszystkie dziedziny życia człowieka od pracy po rozrywkę wprowadza nowe wartości i motywacje. Dla nas wszystkich jest przyszłością. Na lepsze jutro, na lepsze życie.


Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyrights 2011.
Strona jest poprawna CSS jest poprawny