it.kiss.pl
Archiwa konferencji z 2005 roku
{mosimage}


9:00

Uroczyste otwarcie Konferencji, powitanie gości.

9:10

Wystąpienie Rektora Akademii Ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach prof. dr hab. Floriana Kuźnika.

9:20

Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach prof. dr Longina Leśniewskiego.

9:30

Wystąpienie Źląskiego Kuratora Oświaty dr inż. Jerzego Grada.

9:40

Wystąpienie Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" mgr Renaty Stanek-Kozłowskiej.

9:50

Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu - mgr Arkadiusz Stefan.

10:00

Wykład prof. dr hab. Aldony Frączkiewicz-Wronki - "Założenia i charakterystyka podstawowych elementów Strategii Lizbońskiej w dziedzinie edukacji".

10:20

Wykład dra inż. Marka Miłosza Ogólnopolskiego Koordynatora Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych - "Koszty braku umiejętności i ich redukcja".

10:40

Wykład dr inż. Adriana  Kapczyńskiego z Politechniki Źląskiej - "Nowoczesne technologie informatyczne we wspomaganiu procesu dydaktycznego ".

10:55

Wykład dra Janusza Trawki z Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach -  "Quo vadis szkoło".

11:10

Przerwa na kawę i małe conieco.

11:25

Seminaria/warsztaty w grupach tematycznych (alfabetycznie):

 
 • „Bezpieczeństwo ucznia w szkole – poznanie narzędzia profilaktycznego chroniącego przed niebezpieczeństwem, jakie niesie Internet” – Wydawnictwo Librus.
 • „INFORMATYKA PLUS - modyfikacja programu "Informatyka 2000" dla klasy informatycznej w gimnazjum" - Janusz Wróbel, Stowarzyszenie "Komputer i Sprawy Szkoły KISS".
 • „Informatyka w nowej maturze" - dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, Józef Soja, Jacek Durski - przedstawiciele OKE.
 • "Kierunki  zastosowań technologii informacyjnych w kształceniu w kontekście proponowanych zmian w podstawie programowej" – Aleksander Bremer, Wydawnictwo Videograf II.
 • „Klasowa strona WWW – wykorzystanie przeglądarki Mozilla dostępnej w systemie LINUX” – warsztat przeznaczony dla nauczycieli informatyki w gimnazach, WSiP.
 • „Lekcje z komputerem dla dzieci - dokąd zmierzamy" -  Jest to warsztat przeznaczony dla nauczycieli informatyki szkół podstawowych. Spotkanie poprowadzi autor cylku "Lekcje z komputerm", WSiP.
 • „Mac OS X, pakiet iLife oraz metody ich wykorzystania w edukacji” – Apple IMC Poland.
 • „Modele programowania – od strukturalnego i obiektowego do wizualno-zdarzeniowego” – Grażyna Koba, Wydawnictwo MIGRA.
 • „Na czym polega przetwarzanie danych? Projektowanie relacyjnej bazy danych” – Grażyna Koba, Wydawnictwo MIGRA.
 • „Nowoczesne technologie sieciowe. Zarządzanie bazą wiedzy a multimedialne centrum informacyjne” – ProgMan Software.
 • „"Opiekun" uniwesalne rozwiązanie dla bezpiecznej pracowni informatycznej w szkole„ - firma SoftStory s.c., Arkadiusz Ficek.
 • „Prezentacja nowego podręcznika do informatyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej "Przygoda z komputerem" - MAC EDUKACJA, Marcin Kempa.
 • „Program "CENZOR EDU" ver 1.55" - firma Ancom sp. z.o.o.
 • „Projekty programistyczne jednym z narzędzi do rozwiązywania problemu” – warsztat dla nauczycieli informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych, WSiP.
 • „Rola producentów oprogramowania dla szkół i placówek we wdrażaniu systemu informacji oświatowej” – Grzegorz Grzegorzak, Filip Morliński, QNT Systemy Informatyczne.
 • „Strategia nauczania w aspekcie nowego rozporządzenia dotyczącego oceniania i klasyfikowania" – warsztat prowadzony przez dr inż. Edwarda Krawczyńskiego, Wydawnictwo Szkolne PWN.
 • „System informacji oświatowej SIO - zadanie na wczoraj" - dr Ireneusz Materniak, Stowarzyszenie "Komputer i Sprawy Szkoły KISS". 
 • „Tworzenie interaktywnej witryny internetowej – zastosowanie języka skryptowego PHP i bazy danych MySQL” – Grażyna Koba, Wydawnictwo MIGRA.
 • Wsytąpienie firmy Microsoft
 • “Zastosowanie Kart Przywracania Goliat HD Protektor zabezpieczających dyski przed zmianami w szkolnych pracowniach komputerowych” – firma MORIA.

 


Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyrights 2011.
Strona jest poprawna CSS jest poprawny