it.kiss.pl
Archiwa konferencji z 2005 roku
 

 

J.M. Rektor
Prof. AE dr hab.
Florian Kuźnik
 

 

  

J.M. Rektor
Prof. WSBiF dr
Longin Leśniewski

 

 

Źląski Kurator Oświaty
dr inż. Jerzy Grad 

 

przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
mgr Arkadiusz Stefan
dr. inż. Marek Miłosz

Koszty braku umiejętności i ich redukcja

 

 

prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka 

 

dr inż. Adrian Kapczyński

 

 

dr inż. Jan W. Smołka

 


Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyrights 2011.
Strona jest poprawna CSS jest poprawny