it.kiss.pl
Archiwa konferencji z 2005 roku
 

{mosimage}Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej
im. Karola Adamieckiego w Katowicach

biuro:
40-287 Katowice
ul. 1 Maja 47

e-mail: kolegium@ae.katowice.pl
strona: http://www.ae.katowice.pl/kz
telefony:
(0 prefix 32) 257-73-93
(0 prefix 32) 257-71-01
fax:
(0 prefix 32) 257-73-94

{mosimage}Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach

Biuro:
40-069 Katowice
ul. ks. bpa St. Adamskiego 7,

e-mail: info@wsbif.pl
strona: http://www.wsbif.pl

Źląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach

biuro:
40-032 Katowice
ul. Jagiellońska 25

e-mail: ko@katowice.uw.gov.pl
strona: http://ko.katowice.uw.gov.pl
tel: (0 prefix 32) 207-77-77
fax: (0 prefix 32) 255-58-25

{mosimage}Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Górnośląski w Katowicach

biuro:
40-012 Katowice
ul. Źw. Jana 10

e-mail: katowice@pti.org.pl
strona: http://www.pti.org.pl
tel: (0 prefix 32) 253-96-78
fax: (0 prefix 32) 253-96-78

{mosimage}Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"

biuro:
40-142 Katowice
ul. Ks Kard. S. Wyszyńskiego 7 (dawna Kasprzaka 7)

e-mail: sekr@womkat.edu.pl
strona: http://www.womkat.edu.pl
tel: (0 prefix 32) 203-59-67, 2-582-209
fax: (0 prefix 32) 258-18-52

{mosimage}Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły "KISS"

biuro:
40-074 Katowice
ul. Raciborska 3
e-mail: biuro@kiss.pl
strona: http://www.kiss.pl
tel: (0 prefix 32) 251-98-11

konto:
Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły "KISS"
BPH S.A. o/Katowice
88 1060 0076 0000 3200 0067 7830


Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyrights 2011.
Strona jest poprawna CSS jest poprawny